IskAAdventure
Adventure

KARTA I�KEGA VINTGARJA!

I�ki vintgar, eden najbolj prepoznavnih zaklju�enih naravnih biserov Slovenije je kon�no predstavljen s pohodni�ko karto in to od izvira I�ke v Lu�arjih do Doma v I�kem vintgarju, vklju�no z zaledjem. S pomo�jo karte se bo to podro�je �e bolj pribli�alo vsem ljubiteljem neokrnjene narave in pohodni�tva, �e posebej zaradi neposredne bli�ine glavnega mesta. To je gotovo posebnost med glavnimi mesti evropskih dr�av da po dobrih petnajstih minutah vo�nje z avtom �e zadiha� v osupljivo lepi pokrajini ob reki I�ki. Bolj avanturisti�ni pa bodo s pomo�jo karte in v organizaciji I�kAAdventure odkrivali naravne in zgodovinske znamenitosti, ki jih premore ta mali ko��ek Slovenije zares obilo. S pomo�jo I�kAAdventure lahko odkrivate Vintgar iz zraka, lahko spoznavate skrivnosti podzemlja, se preizkusite v plezanju, kolesarjenju ali v vo�nji s �olni... �e posebej so zanimivi tematski trekingi, ki so v karti tudi opisno predstavljeni. Karta je opremljena tudi z informacijami o gostinski in turisti�ni ponudbi in je kot taka nepogre�ljiv pripomo�ek ljubiteljem pohodni�tva.


karta spredaj karta zadaj

Naro�ilo karto preko spleta, tukaj!

facebook

IZBIRA JEZIKA: ENG | SLO


NE SPREGLEJTE! (več v Aktualnih obvestilih)

- AKTUALNA OBVESTILA!

- UTRINKI S PRETEKLIH DOGODKOV!

- KARTA IŠKEGA VINTGARJA

- IŠKI DOMAČI ČAJ

- IZPOSOJA KAYAKOV


UPORABNE VSEBINE!

- Splošni pogoji IškAAdventure
- Vozni red avtobusov
- Pustolovski park geossVreme Išski vintgar (za bolj natančno napoved po urah kliknite na vremensko sliko) Iska