IskAAdventure
Adventure

AKTUALNA OBVESTILA!

Cenik doûivetij IškAAdventure: 

Cenik - IskAAdventure

DODATNA PONUDBA: 

1. Vodenje po slovenskih gorah B in C vodniške kategorije (letne teûja brezpotja z manjšimi plezalnimi odseki I in II teûavnostne stopnje, ter smeri zavarovane s klini in jeklenicami)- po dogovoru glede na število in zahtevnost. 

2. Vodenje po slovenskih gorah zimske E vodniške kategorije (teûje zimske smeri z vkljuËenimi laûjimi grapami - po dogovoru glede na število vodenih in zahtevnost. 

3. ZaËetni potapljaški teËaj OWD po mednarodni priznani potapljaški šoli PSS - 250 eur 

4. Nadaljevalni potapljaški teËaj AOWD po mednarodni priznani potapljaški šoli PSS - 220 EUR. 

5. ZaËetni potapljaški teËaj na vdih (prosto potapljanje brez opreme) - 150 eur.  

6. Najem uËilnice do 11 oseb - 19 eur/ura, projektor - 6 eur/ura (prostor je namenjen za izvedbo teËaja, predavanja ali za sestanek). 

7. Najem Kayaka-Dalmatic basic - 18 eur/en dan (kayak, veslo, plavalni jopiË), 32 eur/dva dni, 45 eur/3 dni.

8. Treking po ostankih kulturno-zgodovinske dedišËine - 35 eur.

Cene so na osebo (razen uËilnice na skupino) in vsebujejo ddv. Za skupine nad 4 osebe dodatni popusti. 

Cenik velja od 1.7.2014. 

* * *


NOVA DOéIVETJA V PONUDBI IskAAdventure:

 Slovenija je kraška deûela saj imamo v Sloveniji ûe preko 10000 registriranih jam, zato vas vabimo v podzemni svet, kjer je temno in mirno saj na sreËo tudi mobilni telefoni ne lovijo.

16. OBISK LAéJIH JAM, kjer ni potrebna vrvna tehnika in so tudi primerna za otroke od 5 leta naprej: • Ciganska jama – »rni vrh nad Idrijo (Ëas za obisk 2h), • Ravnska jama- Cerkno (Ëas za obisk 2 do 3 h), • Lubniška jama in Kevdrc – Škofja Loka (Ëas za obisk 3 h) • Golobeja jama (spust po vrvi) globina 25 m potreben Ëas 1,5 h moûno kombinirati z Cigansko jamo. • Ogled jame, kjer je moûno videti Ëloveške ribice v naravnem okolju. 

Za obisk laûjih jam ni potrebno znanje vrvnih tehnik in ni potrebna posebna psiho fiziËna moË. (moûen obisk do 10 oseb).

17. OBISK ZAHTEVNEJŠIH JAM- V Sloveniji se ponašamo kar s 6 jamami, ki so globje od 1000 m, najgloblji so kar 1544 m globoki »ehi II, za katere potrebuješ veË dni. OmogoËamo vam obisk jam do cca 200 m globine oziroma odvisno od znanja vrvnih tehnik, katerih se nauËimo in fiziËne pripravljenosti (moûen obisk do 6 oseb za katere zagotovimo opremo: pas, Ëelado, potrebujete pa obleko za pod kombinezon: trenirko ali aktivno dolgo perilo, delavni kombinezon, škornji (najbolj primerni) ali planinski Ëevlji- malo jih je škoda): • Govic – Bohinj globina 184 m (obisk ni moûen ob visokih vodah ali pozimi ko je sneg) potreben Ëas 4h. • 2000 jama ali Anûetova jama globina 82 m, potreben Ëas 5 h • Vrh Svetih treh Kraljev globina 70 m, potreben Ëas 5 h • Veliko brezno v Veliki senoûeti globina 58m, potreben Ëas 3h. • Medvedova konta Pokljuka globina 108m, Ëas 4 -5 h. • Jeralovo brezno Besnica pri Kranju70 m globine 4 h. • Pološka jama: povzpnemo se mimo izvira Tolminke in vstopimo v zgornjem vhodu in se po 5 – 8 h spustov in tavanja po labirintih in ogromnih dvoranah in tudi skozi kakšno oûino znajdemo 700 višinskih metrov niûje.

Potreben Ëas: cel dan in dobra fiziËna pripravljenost. Za zahtevnejše jame kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

18. LAéJA TURNO SMU»ARSKA DOéIVETJA: moûen obisk do 5 oseb zagotovimo cepine in avtomatske dereze ter lavinsko opremo in turno smuËarsko opremo: vrhovi: Javornik, Goli vrh, Triangel, Viševnik, Debela PeË, Veliki Vrh, Stol, Komna, Krn, …

19. TEéJA TURNO SMU»ARSKA DOéIVETJA: moûen obisk do 5 oseb zagotovimo cepine in avtomatske dereze ter lavinsko opremo in turno smuËarsko opremo. Potrebno je dobro znanje smuËanja): vrhovi:Kredarica, StorûiË, Mojstrovka, Grintovec, Vrh nad Moûici, BegunjšËica, Stenar, Kotovo Sedlo, Jalovški Ozebnik, …

20. LEDNO PLEZANJE V ZAMRZNJENIH SLAPOVIH: Sinji slap, slapovi v Kokri, slapovi v Tamarju, slapovi v okolici Trente. Opremo zagotovimo mi, do 4 osebe.

21. PLEZANJE V KOPNI SKALI v plezališËih po Sloveniji: Vrhpolje, »rni Kal, Bohinjska Bela, … Opremo zagotovimo mi, do 10 oseb.

22. PLEZANJE DALJŠIH SMERI V KOPNI SKALI: Osp, Bela PeË, (dolûina smeri okoli 100m potreben Ëas 3 h), StorûiË Kramarjeva 600 m, Severna Triglavska Slovenska 700 m, Severna Triglavska Nemška 700 m, V. Baba Centralna 700 m…

23. DOéIVETJE-ZIMSKE RADOSTI. Laûji zimski pristopi - 2000 m visoki hribi: moûen obisk do 8 oseb zagotovimo cepine in avtomatske dereze ter lavinsko opremo:
Viševnik, Debela PeË, Veliki Vrh, Stol, …

24. DOéIVETJE-ZIMSKE RADOSTI. Teûji zimski pristopi: moûen obisk do 6 oseb zagotovimo cepine in avtomatske dereze ter lavinsko opremo: Triglav, StorûiË, Mojstrovka, Grintovec, Vrh nad Moûici, Špik, Oltar, …

Vsa nova doûivetja v ponudni IskAAdventure vodijo izkušeni vodniki inštruktorji. Za posamezna doûivetja se posebej dogovorimo za vrh/jamo glede na ûeljo, sposobnost, število kandidatov, vremenskih razmer. Ravno tako se dogovorimo tudi individualno za strošek udeleûbe, ki je odvisen od števila udeleûencev in temu potrebnega števila vodnikov, vrha/jame in potrebnega Ëasa.

                                                         *   *   *   *   *   *   *

Ekipa IškAAdventure

IškAAdventure – AvanturistiËne dejavnosti v naravi
AvanturistiËna turistiËna agencija GaËnik d.o.o, Zabrv 79, 1292 IG
Tel: 041 638 616 (Boštjan),
040 704 968 (Davor),
040 512 628 (Alenka), 
e-mail: info@iskAAdventure.si
www.IskAAdventure.si

Helikopterske polete izvaja HELICOP d.o.o., Graška cesta 41, Litija, 129/2013 S. Pilot Boštjan GaËnik-CPL-H.


Veseli bomo vsake zakljuËene druûbe, ki ji lahko individualno pripravimo ûeljeno dogodivšËino na termin po dogovoru. V naši novi ponudbi imamo tudi TEAM BUILDING IN ŠOLO V NARAVI tako za odrasle kot za otroke.


Lepo vabljeni!

Boštjan, Davor, Alenka, ter ostala ekipa vodnikov

facebook

IZBIRA JEZIKA: ENG | SLO


NE SPREGLEJTE! (več v Aktualnih obvestilih)

- AKTUALNA OBVESTILA!

- UTRINKI S PRETEKLIH DOGODKOV!

- KARTA IŠKEGA VINTGARJA

- IŠKI DOMAČI ČAJ

- IZPOSOJA KAYAKOV


UPORABNE VSEBINE!

- Splošni pogoji IškAAdventure
- Vozni red avtobusov
- Pustolovski park geossVreme Išski vintgar (za bolj natančno napoved po urah kliknite na vremensko sliko) Iska