Treking Iška od Črnega potoka
Reka Iška je ena izmed značilnejših razmejitvenih mej med dvema pokrajinama, obenem pa tudi eden najlepših delov Slovenije. Treking ponuja poglede na delo reke, ki si je skozi milijone let utirala pot proti Ljubljanskem Barju. Hodi se po vodi in deloma tudi po suhem v neprestanem srečevanju z najlepšimi “vodnimi prikaznimi” in ne brez težav skačemo iz kamna na kamen. Na koncu obleka in čevlji niso več brez sledi vode, zemlje in preperelega listja, zato pa občutki letijo z vetrom kot odsevi najčistejše svetlobe.